fbpx Beartais & Nósanna | University of Limerick arrow
Search icon

Beartais & Nósanna

Próiseas Ceadaithe Beartas Ollscoil Luimnigh

Cód Cleachtais D'Fhostaithe

Nósanna Imeachta chun Foireann Acadúil a Earcú/a Cheapadh

Nósanna Imeachta chun Baill Foirne Tacaíochta a Earcú/a Cheapadh

Nósanna Imeachta chun Scoláirí Taighde a Earcú/a Cheapadh

Nósanna Imeachta I Leith Earcaíocht agus Cheapachán na Foirne Acadúla atá Maoinithe go Seachtrach

Nósanna Imeachta um Fhoireann Taighde a Earcú​

Polasaí maidir le Promhadh

Scéim Maidir le hArdú Céime Inmheánach Chun Grád an Ollaimh (Cathaoir Phearsanta)

Nósanna Imeachta Roghnóireachta le hAghaidh Déan agus Leas-Uachtarán

Bainistíocht Conarthaí: Post Taighde

Beartas maidir le hAistriú Fostaithe

Beartas maidir le Sealaíocht Phoist

Beartas agus Nósanna Imeachta I dTaobh Fostaithe a Ath-Imscaradh

Beartas Maidir le Shaoire Shabóideach

Beartas & Nósanna Imeachta maidir le Saoire d'Fhobairt Ghairmiúil na gComhaltaí Foirne Tacaíochta

Beartas Maidir le Hobair Pháirtaimseartha

Scéim Phíolótach Flesic-Ama

Beartas & Nósanna Imeachta Maidir le Cosaint Fostaithe - Mí-úsáid Meisceach

Beartas agus Nósanna Imeachta Maidir le Dínit agus Meas Mac Léinn

Polasaí maidir le Cosaint Sonraí

Beartas um Roctain agus um Chothú Rannpháirtíocha

Beartas Maidir le Hobair Shainchomhairle Phríobháideach agus le Hobair Thráchtála Sheachtrach

UL Polasai Champas Saor ó Thobac agus ó Vapail

University of Limerick Further Study Policy

University of Limerick Policy on the Provision of Non-Audit Services by the External Auditor

University of Limerick Acceptable Usage Policy

University of Limerick IT Security Policy

University of Limerick Policy Management Framework

University of Limerick Framework for the Management of Severance Agreements

 

President's Report to Governing Authorit...

Reports available*

Governing Authority Reports

Reports available*