fbpx University of Limerick arrow
Search icon

Runaí Corparáideach

Tuairiscíonn an Rúnaí Corparáideach chuig an Uachtarán Ionaid, Príomhoifigeach Oibriúcháin & Cláraitheoir agus tá sé/sí freagrach as roinnt réimsí, lena n-áirítear:

  • Rialachas Ollscoile lena n-áirítear freastal ar an Údarás Rialaithe agus gach Coiste Údaráis Rialaithe a bhainistiú
  • Comhlíonadh Acht na nOllscoileanna, 1997, a chinntiú
  • Reachtanna, rialacháin, polasaithe corparáideacha agus nósanna imeachta na hOllscoile a fhorbairt agus athbhreithniú agus dáileadh a dhéanamh orthu
  • Comhlíonadh Reachtaíochta
  • Gnóthaí dlíthiúla corparáideacha na hOllscoile a bhainistiú
  • Cabhrú le forbairt, dul chun cinn agus cur i gcrích tionscadal  éagsúla ar fud na corparáide
  • Bailiúcháin Amharc-Ealaíon na hOllscoile a bhainistiú.

President's Report to Governing Authorit...

Reports available*

Governing Authority Reports

Reports available*