arrow
Search icon

Léann na Gaeilge

CAD CHUIGE AN GHAEILGE?

Is teanga oifigiúil de chuid na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh í an Ghaeilge. Cé go síneann stair na litríochta Gaeilge siar chomh fada leis an séú haois, tá caighdeán scríofa aici agus foclóir aici a thagann leis an nua-aois. Ar Ghaeilge na linne seo a leagfar béim, agus rachfar i dtaithí ar réimeanna na teanga idir labhairt agus scríobh, agus sinn ag cíoradh na litríochta, shaol an phobail, agus todhchaí na teanga.

CÉN CINEÁL OIBRE A DHÉANFAIDH MÉ INA DHIAIDH SIN?

Iriseoir, craoltóir, fotheidealóír, feidhmeannach, múinteoir, teangeolaí, aistritheoir, profadóir, eagarthóir, ateangaire agus postanna éagsúla eile a bhaineann le scileanna cumarsáide nó le cumas tuisceana traschultúir, mar shampla, ag brath ar an gcéim/céimeanna a dhéanfaidh tú. Tugann go leor céimithe le Gaeilge faoi iarchéim mhúinte (Diop/MA/MSc) nó taighde (MA/PhD) tar éis na bunchéime.

AN FÉIDIR LIOM DUL THAR LEAR?

Is féidir, cinnte. Is cuid dhlúth den chúrsa é go gcaithfidh tú seimeastar amháin in ollscoil eile san Eoraip, i Meirceá Thuaidh nó i Meiriceá Theas, ag brath ar an gcéim a roghnaíonn tú. Tá naisc faoi leith idir Rannóg na Gaeilge agus ollscoileanna i dtíortha dátheangacha (mar shampla, Tír na mBascach, na hOIleáin Bhailéaracha, an Chorsaic, an Bhriotáin, Albain, Málta agus an Laitvia).

Cúrsaí inar féidir leat an Ghaeilge a roghnú:

  • LM029 LLB sa Dlí (Dlí +)
  • LM030 BA Ceol agus Rince na hÉireann​
  • LM032 BA sna Dáin (Comhonóracha)
  • LM039 BA Iriseoireacht agus na Meáin Úra
  • LM040 BA sa Léann Eorpach
  • LM044 BA Teangacha Feidhmeacha
  • LM090 BSc Corpoideachas

Irish Resources

Teagmháil

Síle de Cleir
Guthán: +353 61 20 2297
Ríomhphost: sile.de.cleir@ul.ie