arrow
Search icon

Léann na Gaeilge

             Léann na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh


Ábhar an Chúrsa

 • Scileanna teanga
 • An Litríocht
 • Stair & Oidhreacht na hÉireann
 • An Béaloideas
 • Sochaí & cultúr na hÉireann
   


CAD IAD NA CÉIMEANNA OLLSCOILE AR FÉIDR LIOM AN GHAEILE A ROGHNÚ IONTU?

 • LM002 BA sna hEalaíona
 • LM029 LLB sa Dlí (Dlí +)
 • LM026 BA sna hEalaíona Taibhithe
 • LM040 BA sa Léann Eorpach
 • LM044 BA i dTeangacha Feidhmeacha
 • LM090 BSc Corpoideachas
 • LM091 BEd sna Teangacha

*Riachtanas iontrála: H3 sa Ghaeilge


Cén cineál oibre A DHÉANFAIDH MÉ INA DHIAIDH SIN?
Iriseoir, craoltóir, fotheidealóír, feidhmeannach, múinteoir, teangeolaí, aistritheoir, profadóir, eagarthóir, ateangaire agus postanna éagsúla eile a bhaineann le scileanna cumarsáide nó le cumas tuisceana traschultúir, mar shampla, ag brath ar an gcéim/céimeanna a dhéanfaidh tú. Tugann go leor céimithe le Gaeilge faoi iarchéim (MA) nó taighde (PhD) tar éis na bunchéime.


An féidir liom DUL thar lear?
Is féidir, cinnte.  Is cuid dhlúth den chúrsa é go gcaithfidh tú seimeastar amháin in ollscoil eile san Eoraip, i  Meirceá Thuaidh nó i Meiriceá Theas, ag brath ar an gcéim a roghnaíonn tú.  Tá naisc faoi leith idir Rannóg na Gaeilge agus ollscoileanna i dtíortha dátheangacha (mar shampla, Tír na mBascach, na hOileáin Bhailéaracha, an Chorsaic, an Bhriotáin, Albain, Málta agus an Laitvia).

Cá bhfaighidh mé a ThUILLEADH eolaIs?

http://www3.ul.ie/courses/Gaeilge.php 

https://www.ul.ie/artsoc/research/cc

Oifig, Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide: https://ulsites.ul.ie/cc/

Guthán: 061 202321

Twitter: https://twitter.com/GaeilgeAtUL

Ceann Ábhair, Léann na Gaeilge: An Dr Gordon Ó Riain (gordon.oriain@ul.ie)