arrow
Search icon

Féile Dánnerstag (the Festival of Dánnerstag)

Logo

 

 

 

Féile Dánnerstag (the Festival of Dánnerstag)

The Irish-German poetry project based in the Centre for Irish-German Studies at the University of Limerick, is delighted to announce that renowned Irish language author, poet and scholar Professor Emeritus Alan Titley will give a reading in the University of Limerick, next Tuesday 11th October at 14:00 in the Board Room in Plassey House. Alan will read from a selection of his poetry, and his poems have been translated into German for the Féile by historian and scholar Dr. Angelika Hansert.  Refreshments will be served in Seomra na Gaeilge, Languages Building, from 15:00 to 17:00, where Alan will chat further with the audience about his poetry and writing in Irish. Féile Dánnerstag is a series of translations from Irish language poets to German and English, and is funded by Foras na Gaeilge. The Directors of Féile Dánnerstag, Professor Gisela Holfter and Dr. Sorcha de Brún, wish to gratefully thank Foras na Gaeilge for their funding support. They also wish to thank Aonad na Gaeilge and the Centre for Irish-German Studies for their support of the project. 

All are welcome! 

Is cúis áthais d'Fhéile Dánnerstag (the Festival of Dánnerstag)  a fhógairt go mbeidh an scoláire, an t-úrscéalaí agus an file iomráiteach, an tOllamh Emeritus Alan Titley ag teacht ar cuairt go hOllscoil Luimnigh an tseachtain seo chugainn le léamh a thabhairt mar chuid d'Fhéile Dánnerstag. Féile Gaeilge-Gearmáinis í Féile Dánnerstag, atá lonnaithe sa Centre of Irish-German Studies in Ollscoil Luimnigh. Beidh léamh Alan ar siúl ar 14:00 i Seomra an Bhoird i dTeach Plassey agus léifidh sé scata dánta i nGaeilge agus iad aistrithe ag an staraí agus scoláire an Dr. Angelika Hansert. Beidh tae agus caifé ar fáil tar éis an léamha i gcuideachta Alan i Seomra na Gaeilge ó 15:00 go 17:00. Sraith léamhanna atá i bhFéile Dánnerstag atá maoinithe ag Foras na Gaeilge, agus is é seo an dara léamh sa tsraith. Ba mhaith le Stiúrthóirí na Féile, an tOllamh Gisela Holfter agus an Dr. Sorcha de Brún, buíochas ó chroí a ghabháil le Foras na Gaeilge as an maoiniú. Ina theannta sin, ba mhaith leo buíochas mór a ghabháil le hAonad na Gaeilge agus leis an Centre for Irish-German Studies as a gcuid tacaíochta airgeadais leis an togra seo. 

Fáilte roimh chách!