arrow
Search icon

Fáilte go Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide

Welcome to the School of Culture and Communication

Tá ceithre ábhar léinn sa Scoil: Léann na Gaeilge, an Béarla, an Iriseoireacht agus an Scríbhneoireacht Theicniúil agus Dearadh Teagascach. Tá Aonad na Gaeilge nasctha leis an Scoil leis; cuireann an tAonad tacaíocht, seirbhísí agus cúrsaí ar fáil chun an Ghaeilge a fhorbairt ar fud na hOllscoile agus sa phobal.

Tairgeann an Scoil réimse leathan cúrsaí céime agus iarchéime ina gcuid ábhar léinn féin agus tuilleadh acu i bpáirt le ranna eile san Ollscoil. Tá cultúr láidir taighde i ngach ceann de na hábhair léinn sa Scoil agus go leor tionscnamh idirdhisciplíneach ar siúl lag an bhfoireann leis, agus iad ag saothrú ina n-aonair agus ina ngrúpaí, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Déantar maoirseacht rathúil ar scoláirí dochtúireachta agus iardhochtúireachta.

Déan teagmháil linn chun aon ghné dár gcuid taighde nó teagaisc a phlé.

Welcome to the School of Culture and Communication, a new school which was formed at the beginning of the academic year 2014-15. The School houses the following subjects: Irish Language and Literature, English, Journalism, and Technical Communication and Instructional Design. Aonad na Gaeilge is also affiliated to the School and provides a range of support, services and programmes to develop Irish usage throughout the University and wider community.

The School offers a range of undergraduate and postgraduate programmes in the disciplines it houses and its faculty contribute to many more across the university. There is a strong research culture in the distinct subject areas and also in cross-disciplinary initiatives with faculty leading individual and group research projects and active nationally and internationally in a variety of research groups and networks. Expert supervision is provided to doctoral and post-doctoral scholars.

Please contact us about any aspect of our teaching and research or about the programmes of study we offer.