arrow
Search icon

Sound Files

Handy Phrases with Sound Files

The following files are available through Firefox or Internet Explorer

 1. Hello / Dia Dhuit Listen
 2. Thank you, who's calling please? / Go raibh maith agat, cé atá ag caint? Listen
 3. Can I take your name? / Cén t-ainm atá ort? Listen
 4. Hold on please / Nóimeád amháin le do thoil Listen
 5. Sorry I don't have much Irish myself but if you give me your name and number, I'll get an Irish speaker to call you back. Otherwise, if you don't mind I can deal with your query now in English. / Is oth liom nach bhfuil mórán Gaeilge agam féin ach má fhágann tú d'ainm agus d'uimhir, iarrfaidh mé ar chainteoir Gaeilge glaoch ar ais ort. Nó, más maith leat, is féidir liom do ghnó a phlé leat i mBéarla anois díreach. Listen
 6. I'm sorry but the person who normally deals with Irish medium queries is not available at the moment. / Is oth liom nach bhfuil an té a bhíonn ag plé le ceisteanna i nGaeilge ar fáil faoi láthair. Listen
 7. Would you like to leave a message in English? / Ar mhaith leat teachtaireacht a fhágaint i mBéarla? Listen
 8. Would you like to make an appointment to meet him? / Ar mhaith leat coinne a dhéanamh leis? Listen
 9. Would you like to make an appointment to meet her? / Ar mhaith leat coinne a dhéanamh léi? Listen
 10. Can I take a phone number for you please? / An bhféadfá d'uimhir theileafóin a thabhairt dom? Listen
 11. Seán will be back at 2 o' clock / Beidh Seán ar ais ar a dó a chlog Listen
 12. He will be back to the office later / Beidh sé ar ais san oifig níos déanaí Listen
 13. She will be back to the office later / Beidh sé ar ais san oifig níos déanaí. Listen
 14. He will be back after lunch / Beidh sé ar ais taréis lóin Listen
 15. She will be back after lunch / Beidh sí ar ais taréis lóin Listen
 16. Thank you / Go raibh maith agat Listen
 17. Bye / Slán Listen
 18. All the best / Go n-éirí leat Listen
 19. Hello, how are you? I can deal with your query in Irish if you wish / Conas atá tú? Is féidir liom labhairt i nGaeilge leat más mian leat. Listen

 1. Admissions / An Oifig Iontrála Listen
 2. Access Office / An Oifig Rochtana Listen
 3. Student Academic Administration / Riarachán Acadúil na Mac Léinn Listen
 4. Finance Division / Rannóg an Airgeadais Listen
 5. Human Resources Department / Roinn na nAcmhainní Daonna Listen
 6. Information Technology Division / Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise Listen
 7. Library & Information Services Division / Rannóg na Seirbhísí Faisnéise Leabharlainne Listen
 8. Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences / Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta Listen
 9. Faculty of Science and Engineering / Dámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta Listen
 10. Faculty of Education and Health Sciences / Dámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte Listen
 11. Faculty of Business / Dámh an Ghnó Listen
 12. Research Office / An Oifig Thaighde Listen
 13. Information and Compliance / Faisnéis agus Géilliúlacht Listen
 14. Department of Lifelong Learning and Outreach / An Roinn Buanoideachais agus For-rochtana Listen
 15. Procurement and Contracts / Soláthar agus Conarthaí Listen
 16. Campus Life Services / Seirbhísí Beatha Campais Listen
 17. Co-Operative Education and Careers Division / Rannóg an Chomharoideachais agus na nGairmeacha Listen
 18. Buildings and Estates / Foirgnimh agus Eastáit Listen
 19. Dean's Office / Oifig an Déin Listen
 20. Faculty Office / Oifig na Dáimhe Listen

Note: Sound Files 40-74 are available internally.


 1. Hello, this is Seán. I am unable to take your call at the moment but if you leave a brief message and your contact number, I'll call you on my return. / Dia dhuit, Seán anseo. Nílim ar fáil faoi láthair ach fág teachtaireacht agus d'uimhir agus glaofaidh mé ar ais ort nuair a fhillfidh mé. Listen
 2. Hello, this is Máire. I am on annual leave at the moment. Please contact my colleague Síle at 061-203344. / Dia dhuit, Máire anseo. Tá mé ar saoire faoi láthair. Is féidir glaoch ar mo chomhghleacaí, Síle, ar 061-203344. Listen
 3. You've reached the voicemail of Síle Ryan at the Kemmy Business School. Please leave a message and I'll get back to you as soon as I can. / Síle Ryan anseo i Scoil Ghnó Kemmy. Fág teachtaireacht le do thoil agus cuirfidh mé glaoch ar ais ort chomh luath agus is féidir. Listen