arrow
Search icon

Modh Iarratais & Táillí

Modh Iarratais

Caithfear iarratas a chur isteach tríd an suíomh ag Staidéar Iarchéime agus Gairmiúil.
Ar an gcéad dul síos, déan tagairt don seicliosta faoi 'Professional/Flexible programmes - how to apply' faoin modh iarratais.

Spriocdháta d'iarratais: Dé hAoine Iúil 2022.

Beidh agallamh le déanamh ag iarratasóirí - Dé Luain 22 Lúnasa 2022 an dáta. Cuirfear treoir ar fáil faoi struchtúr an agallaimh.

Táillí

Táille an chúrsa ná €1,154 in aghaidh na bliana* (*bliain acadúil 2022/23 - déantar athbhreithniú ar na táillí gach bliain). Tá costas sa bhreis i gceist don deireadh seachtaine sa Ghaeltacht gach seimeastar.
An táille ar mhodúl in-naisc (6 ECTS) ná €300 agus €150 a bheidh ar na modúil ‘Log Foghlama 1-4’ (3 ECTS)