arrow
Search icon

Modh Iarratais & Táillí

Modh Iarratais

Is féidir cur isteach ar an gcúrsa seo anseo   Bí cinnte go léann tú na treoracha go cúramach roimh dhuit tabhairt faoin iarratas.

Tionólfar na hagallaimh tráthnóna Dé Luain 20 Lúnasa 2018. Tá tuilleadh eolais faoi  struchtúr an agallaimh ar fáil ó ciara.considine@ul.ie / deirdre.niloingsigh@ul.ie 

Táillí

Táille an chúrsa ná €1,025 in aghaidh na bliana. Tá costas sa bhreis i gceist don deireadh seachtaine sa Ghaeltacht gach seimeastar.
An táille ar mhodúl in-naisc (6 ECTS) ná €300 agus €150 a bheidh ar na modúil ‘Log Foghlama 1-4’ (3 ECTS)