arrow
Search icon

Modh Iarratais & Táillí

Modh Iarratais

Is féidir cur isteach ar an gcúrsa seo anseo   Bí cinnte go léann tú na treoracha go cúramach roimh dhuit tabhairt faoin iarratas.

An spriocdháta d'iarratais ná Dé hAoine 27 Iúil 2018.

Tionólfar na hagallaimh an tseachtain dár tús 27 Lúnasa 2018. Tá tuilleadh eolais faoi  struchtúr an agallaimh ar fáil ó ciara.considine@ul.ie / deirdre.niloingsigh@ul.ie 

Táillí

Táille an chúrsa ná €1,025 in aghaidh na bliana. Tá costas sa bhreis i gceist don deireadh seachtaine sa Ghaeltacht gach seimeastar.
An táille ar mhodúl in-naisc (6 ECTS) ná €300 agus €150 a bheidh ar na modúil ‘Log Foghlama 1-4’ (3 ECTS)