arrow
Search icon

Sceideal an Chúrsa

Cuirfear tús leis an gcéad chúrsa eile Meán Fómhair 2022. Tionólfar an cúrsa uair sa tseachtain thar dhá bhliain acadúla (Dé Céadaoin 18:30-21:30). Bíonn dualgas ar an mac léinn freastal ar chúrsa amháin deireadh seachtaine sa Ghaeltacht in aghaidh an tseimeastair chomh maith. Eagraítear aoi-léacht amháin, ar ghné éigin den chultúr Gaelach comhaimseartha, sa bhreis ar an sceideal seo gach téarma chomh maith. 

Seimeastar 1 (Bliain 1) Seimeastar 2 (Bliain 1)

GA3031: An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil 1 (6 ECTS)

GA3041: An Fhilíocht Chomhaimseartha (6 ECTS)

GA3051: Log Foghlama 1 (6 ECTS)

GA3042: An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil 2 (6 ECTS)

GA3052: An Traidisiún Béil (6 ECTS)

GA3062: Log Foghlama 2 (3 ECTS)

Seimeastar 3 (Bliain 2) Seimeastar 4 (Bliain 2)

GA3023: An Cleachtas Dátheangach (6 ECTS)

GA3033: Scríbhneoireacht & Scileanna an Léinn (6 ECTS)

GA3043: Log Foghlama 3 (3 ECTS)

GA3044: Scríbhneoirí Comhaimseartha na Gaeilge & an Pobal Léitheoireachta

​GA3054: Saibhriú Teanga: Comhthéacsanna Cumarsáide (6 ECTS) 

GA3064: Log Foghlama 4 (3 ECTS)