arrow
Search icon

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - Osradharc

Cuirfear tús leis an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Dé Céadaoin 12 Meán Fómhair 2018 18.30-21.30. Féach ar an osradharc thíos nó brúigh ar na naisc chun a thuilleadh eolais a fháil.

Tionólfar na hagallaimh don chúrsa Dé Luain 20 Lúnasa 2018.

Sceideal an Chúrsa 

Modúil an Chúrsa

Modh Iarratais & Táillí 
Grupa

Osradharc

Is cúrsa páirtaimseartha é seo do dhaoine ar mhian leo a gcuid scileanna teanga a fhorbairt, oiliúint phroifisiúnta sa Ghaeilge a fháil, léargas a fháil ar an nGaeilge sa saol comhaimseartha agus cáilíocht fhoirmeálta sa Ghaeilge a bhaint amach.  

Cén cineál cúrsa é? 

Is cúrsa praiticiúil é. Cuirtear le feasacht an mhic léinn ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge chomhaimseartha, go cultúrtha, go sóisialta, go polaitiúil agus go sochtheangeolaíoch.  Déantar scileanna teanga na mac léinn a fheabhsú agus a fhorbairt ionas go mbíonn siad in ann a saol proifisiúnta agus pearsanta a láimhseáil go héifeachtach trí mheán na Gaeilge. 

Faigheann an rannpháirtí léargas ar staid na teanga sa lá atá inniu ann: an Ghaeilge sna meáin chumarsáide; an ghearrscannánaíocht; litríocht chomhaimseartha na Gaeilge idir fhilíocht agus phrós; gnéithe sochtheangeolaíocha na teanga, agus an comhthéacs Gaeltachta. Breathnaítear ar na gluaiseachtaí nua-aimseartha cultúrtha Gaeilge: TG4, agus an Ghaeilge ar líne ach go háirithe.  Déantar iniúchadh ar na hábhair seo trí phlé agus trí dhíospóireacht  faoi stiúir an teagascóra i gceardlanna idirghníomhacha. 


Céard é sceideal an chúrsa féin? 

Cuirtear tús leis an gcúrsa i Mí Mheán Fómhair. Tionóltar an cúrsa ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain thar dhá bhliain acadúla (Dé Céadaoin 18:30-21:30). Bíonn dualgas ar an mac léinn freastal ar chúrsa amháin deireadh seachtaine sa Ghaeltacht in aghaidh an tseimeastair chomh maith. Eagraítear aoi-léacht amháin, ar ghné éigin den chultúr Gaelach comhaimseartha, sa bhreis ar an sceideal seo gach téarma chomh maith. 

Cé dó a oireann an cúrsa seo?

Beidh an cúrsa oiriúnach d’éinne a bhfuil suim aige sa teanga agus sa chultúr comhaimseartha Gaelach agus gur mhian leis cáilíocht fhoirmeálta Ollscoile a bhaint amach sa teanga. 

I gcomhthéacs na hoiliúna proifisiúnta, beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine atá ag obair leis na húdaráis áitiúla, na ranna rialtais áitiúla, na coláistí tríú leibhéal, agus do dhaoine atá ag obair san earnáil phoiblí go ginearálta. Ag deireadh an chúrsa, beidh rannpháirtithe an chúrsa in ann freastal ar phobal na Gaeilge sa chomhthéacs oibre agus beidh scileanna cumarsáide ginearálta éifeachtacha sa teanga acu.