arrow
Search icon

An Ghaeilge Ghairmiúil (GA4006)

An spéis leat teagasc sa Ghaeltacht nó in earnáil na Gaelscolaíochta?

Bheadh an cúrsa seo oiriúnach do mhúinteoirí agus do mhic léinn an oideachais ar spéis leo a gcuid ábhar a theagasc trí mheán na Gaeilge. Déantar an modúl creidiúnaithe seo de chuid Aonad na Gaeilge a thairisicint i Seimeastar an Fhómhair agus cuirfear tús leis Dé Céadaoin 7 Meán Fómhair 2022 18.00-21.00 ar feadh dhá sheachtain déag. An táille ná €300.  Tabhair faoi deara nach ngearrtar aon táille ar mhic léinn reatha na hollscoile.

Déantar mic léinn a ullmhú don Teastas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Iarbhunscoile chomh maith.

Tuilleadh Eolais