arrow
Search icon

Gearrchúrsaí Lae/Oíche Gaeilge - Earrach 2022

  • Cuirfear tús le sraith de Ranganna Gaeilge an Earraigh an tseachtain dár tús 7 Feabhra 2022.
  • Beidh na gearrchúrsaí ar fad ar siúl ar feadh 10 seachtaine ar líne. Tabhair faoi deara gur cúrsa ar lean (ón bhFómhar 2021) atá i gceist don chúrsa do ghlantosaitheoirí.
  • Tá an fhoirm iarratais arlíne ar fáil anseo. Is féidir táille an chúrsa a íoc le cárta agus déanfar é seo a shocrú níos giorra don túsdháta.
  • Comhairle & fiosrúcháin ghinearálta: ciara.considine@ul.ie

Gearrchúrsaí Lae/Oíche - Sceideal an Earraigh 2022:

Teideal an chúrsa Lá/Am Sonraí Praghas

Glantosaitheoirí

(cúrsa ar lean ón bhFómhar 2021)


 

Dé Luain

18.00-20.00

ag tosú 7/2//2022

 

Oiriúnach dóibh siúd nach ndearna siad staidéar ar an nGaeilge ar scoil nó iad siúd a rugadh lasmuigh d'Éirinn. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith. 

€150 (10 seachtaine)

 

Bréagthosaitheoirí (do dhaoine a rinne an Ghaeilge ar scoil)

Dé Luain

18.00-20.00

ag tosú 14/2//2022

 

 

 

Oiriúnach dóibh siúd a rinne an Ghaeilge ar scoil ach gur mhaith leo dul siar ar na bunrudaí agus a gcuid muiníne a fhorbairt arís.

 

€ 150 (10 seachtaine)

Meánrang 1

 

Dé Céadaoin

ag tosú 16/2/22

19.00-21.00

Oiriúnach dóibh siúd a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil ach a bhfuil as cleachtadh. Beidh an cúrsa oiriúnach do dhaoine a rinne bunchúrsa Gaeilge le blianta beaga anuas freisin. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine)

Meánrang 2

Dé Máirt 

ag tosú 15/2/2022

18.30-20.30

 

Oiriúnach do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus a bhfuil ag lorg deiseanna cainte. Déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.
 
€150 (10 seachtaine)
Cúrsa Cruinnis

 

 

le deimhniú

 

 

Is cúrsa gramadaí é seo. Díreofar ar an gcruinneas sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa.

€100 (10 seachtaine)