fbpx Irish Language Evening Courses - Spring 2020 | University of Limerick arrow
Search icon

Irish Language Evening Courses - Spring 2020

  • Our Spring 2020 schedule of evening courses will commence the week of Monday 3 February.
  • Please note that some courses below are continuation courses* from last term but new participants are welcome to join a class if they have attended a similar level in recent years. 
  • Courses will run for 10 weeks (February-April 2020) subject to demand.
  • Note that there are two lunchtime book clubs, at beginners and intermediate level, commencing 4/5 February respectively, e-mail ciara.considine@ul.ie if interested.
  • There are reduced rates available for full-time UL students and UL staff - e-mail ciara.considine@ul.ie or phone 061 234 754
  • The online application form is available here.
  • Advice and general enquiries: e-mail ciara.considine@ul.ie or phone 061 234 754.

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - note that there are modules on our part-time evening Dioplóma available on a 'link-in' basis for those with an interest in getting a flavour of the course without registering for the whole programme. The modules available in Spring 2020 are GA3044 Scríbhneoirí Comhaimseartha na Gaeilge & an Pobal Léitheoireachta (€300) and GA3054 Saibhriú Teanga: Comhthéacsanna Cumarsáide (€300). For more details select module from the course list.

Irish Language Short Evening Courses - Spring 2020 schedule:

Course Title Day & Time  Details Price

Complete Beginners*

*Continuation course

Tuesday

18.00-20.00

starts 4/2/2020                                      

Suitable for those who never studied Irish at school or those born outside Ireland. The focus in on developing your speaking skills but listening, reading and writing are also covered.

New participants are welcome to join a class if they have attended a similar level in recent years

€150 (textbook provided)

Beginners (for those who did Irish at school)*

*Continuation course

Monday

18.15-20.15

new start date 10/2/2020

Suitable for those who did Irish at school but want to go over the basics and build up their confidence again.

New participants are welcome to join a class if they have attended a similar level in recent years.


€150 (textbook provided)
Ciorcal comhrá – conversation group supported by facilitator
Tuesday  
 
18.30-20.00 
 
new start date 11/2/2020
Suitable for those who have completed a basic Irish course in recent years and would like to work on developing their confidence in their spoken Irish skills.Informal approach. Facilitated development of conversational skills through themes such as games, music and arts & culture. Tea & Coffee available.

€50 (10 weeks, no textbook but notes provided as required)

 

 

Meánrang 1 / Intermediate 1

Monday

18.15-20.15

new start date 10/2/2020

Suitable for those who had a good standard of Irish at school but are out of practice. Also suitable for those who completed a  basic Irish course in recent years. The focus in on developing your speaking skills but listening, reading and writing are also covered. 

€150 (textbook provided)

 

Meánrang 2 / Intermediate 2

Dé Céadaoin 

19.30-21.30

túsdháta nua 12/2/2020

Suitable for those with a good standard of Irish who want to practice their spoken Irish. Reading, writing and listening skills will also be developed. €150 (10 seachtaine, cuirfear leabhrán an chúrsa ar fáil)
Cúrsa Cruinnis

Dé Céadaoin 

18.00-19.30

túsdháta nua 12/2/2020

This is a grammar course. The focus is on accuracy in spoken and written Irish.

€100 (10 seachtaine, cuirfear leabhrán an chúrsa ar fáil)
Grúpa plé le háisitheoir

Dé hAoine

10.00-12.00

ag tosú 14/2/2020

 

Beidh an grúpa seo oiriúnach don té atá ag leibhéal B2 (Teastas Eorpach na Gaeilge) nó don té a bhfuil Teastas nó Dioplóma sa Ghaeilge bainte amach aige/aici.  Pléifear le téama cainte réamhfhógraithe gan aon seachtain. Beidh an bhéim ar an tacaíocht teanga, ar eolas maidir le hacmhainní úsáideacha don té le Gaeilge, agus ar phobal na Gaeilge ar an gcampas agus sa cheantar a neartú.  Tae agus caife ar fáil.  €50 (10 seachtaine, cuirtear nótaí ar fáil más gá)