fbpx University of Limerick arrow
Search icon

Fáilte

Fáilte chuig Oifig Iontrála na bhFochéimithe in Ollscoil Luimnigh. Tá an láithreán gréasáin seo leagtha amach le cuidiú leatsa an cinneadh tábhachtach seo a dhéanamh.Tá an t-eolas ar fad a bheadh uait le cúrsa a roghnú a fheilfidh duit curtha ar fáil ar na leathanaigh seo againn. Tá an t-eolas bunúsach ar fad ann, conas agus cén uair le hiarratas a dhéanamh ar chúrsa, mar shampla.


Tá fáilte romhat Turas an Champais ar líne a dhéanamh chun blaiseadh a fháil ar an gcineál timpeallachta atá i UL.

Tá an oifig seo ar cheann de réimse aonad laistigh den Rannán Gnóthaí Mac Léinn.


Cairt Ghnóthaí na Mac Léinn


Soláthraíonn foireann ildisciplíneach an Rannáin Ghnóthaí Mac Léinn réimse leathan seirbhísí gairmiúla d'fhonn cuidiú le mic léinn taithí dearfach a bheith acu ina n-éireoidh leo ina gcuid foghlama. I bpáirt leis an dámh uile, leis an bhfoireann agus le geallsealbhóirí eile a bhainfear amach é seo.