arrow
Search icon

Irish grammer and rules

                                                   Baininscneach (Fem)                                                                                      Firinscneach (Masc)

Consan (consonant)  -     an+h, mar shampla an ghaeilge, an bhean.                                                 an + faic (nothing), mar shampla an cailin, an fear, an bád

Guta (vowel) -                  an + faic (nothing) mar shampla an aimsir                                                   an + t-, mar shampla an t-airgead, an t-asal

'S' -                                   an + ts, mar shampla an tseachtain                                                             an + faic (nothing) an sagart, an samhradh, an saol

 

Briathar saor

   Aimsir caite     caol      leathan                                                                  Aimsir Fháistineach       caol       leathan

1 syllable           eadh      adh                                                                      1 syllable                        fear         far

2 syllable           íodh       aíodh                                                                   2 syllable                        eofar       ófar

 

Aimsir Láithreach     caol      leathan                                                            Modh Coinniollach       caol          leathan

1 syllable                tear         tar                                                                   1 syllable                     fí                faí

2 syllable                ítear        aítear                                                              2 syllable                    eofaí           ófaí

 

 Don + h

ar an + urú

i + urú 

faoin + urú 

ó + h 

ag an + urú

 

Uatha (1)

Iolra (2+)  

 

Tuiseal ginideach

ceoil

amhráin

 

 

 

 

IGrade Applications