arrow
Search icon

Fáilte go Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide

Fáilte go Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide

Prof. Margaret HarperTá ceithre ábhar léinn sa Scoil: Léann na Gaeilge, an Béarla, an Iriseoireacht agus an Scríbhneoireacht Theicniúil agus Dearadh Teagascach. Tá Aonad na Gaeilge nasctha leis an Scoil leis; cuireann an tAonad tacaíocht, seirbhísí agus cúrsaí ar fáil chun an Ghaeilge a fhorbairt ar fud na hOllscoile agus sa phobal.

Tairgeann an Scoil réimse leathan cúrsaí céime agus iarchéime ina gcuid ábhar léinn féin agus tuilleadh acu i bpáirt le ranna eile san Ollscoil. Tá cultúr láidir taighde i ngach ceann de na hábhair léinn sa Scoil agus go leor tionscnamh idirdhisciplíneach ar siúl lag an bhfoireann leis, agus iad ag saothrú ina n-aonair agus ina ngrúpaí, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Déantar maoirseacht rathúil ar scoláirí dochtúireachta agus iardhochtúireachta.

Déan teagmháil linn chun aon ghné dár gcuid taighde nó teagaisc a phlé.