arrow
Search icon

Fáilte go Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide

Fáilte go Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide

 

Tá ceithre ábhar léinn sa Scoil: Léann na Gaeilge, an Béarla, an Iriseoireacht agus an Scríbhneoireacht Theicniúil agus Dearadh Teagascach. Tá Aonad na Gaeilge nasctha leis an Scoil leis; cuireann an tAonad tacaíocht, seirbhísí agus cúrsaí ar fáil chun an Ghaeilge a fhorbairt ar fud na hOllscoile agus sa phobal.

Tairgeann an Scoil réimse leathan cúrsaí céime agus iarchéime ina gcuid ábhar léinn féin agus tuilleadh acu i bpáirt le ranna eile san Ollscoil. Tá cultúr láidir taighde i ngach ceann de na hábhair léinn sa Scoil agus go leor tionscnamh idirdhisciplíneach ar siúl lag an bhfoireann leis, agus iad ag saothrú ina n-aonair agus ina ngrúpaí, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Déantar maoirseacht rathúil ar scoláirí dochtúireachta agus iardhochtúireachta.

Déan teagmháil linn chun aon ghné dár gcuid taighde nó teagaisc a phlé.