fbpx Modh Iarratais & Táillí | University of Limerick arrow
Search icon

Modh Iarratais & Táillí

Modh Iarratais

Tá an córas iarratais dúnta faoi láthair agus osclófar é go luath. Chun d'ainm a chur ar an liosta spéise, cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie 

Tionólfar na hagallaimh mí Mheán Fómhair 2020. Tá tuilleadh eolais faoi  struchtúr an agallaimh ar fáil ó ciara.considine@ul.ie / deirdre.niloingsigh@ul.ie 

Táillí

Táille an chúrsa ná €1,152 in aghaidh na bliana (Bliain acadúil 2020/21). Tá costas sa bhreis i gceist don deireadh seachtaine sa Ghaeltacht gach seimeastar.
An táille ar mhodúl in-naisc (6 ECTS) ná €300 agus €150 a bheidh ar na modúil ‘Log Foghlama 1-4’ (3 ECTS)