fbpx Sceideal an Chúrsa | University of Limerick arrow
Search icon

Sceideal an Chúrsa

Cuirfear tús leis an gcúrsa 12 Meán Fómhair 2018. Tionólfar an cúrsa ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain thar dhá bhliain acadúla (Dé Céadaoin 18:30-21:30). Bíonn dualgas ar an mac léinn freastal ar chúrsa amháin deireadh seachtaine sa Ghaeltacht in aghaidh an tseimeastair chomh maith. Eagraítear aoi-léacht amháin, ar ghné éigin den chultúr Gaelach comhaimseartha, sa bhreis ar an sceideal seo gach téarma chomh maith. 

Seimeastar 1 (Bliain 1) Seimeastar 2 (Bliain 1)

GA3031: An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil 1 (6 ECTS)

GA3041: An Fhilíocht Chomhaimseartha (6 ECTS)

GA3051: Log Foghlama 1 (6 ECTS)

GA3042: An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil 2 (6 ECTS)

GA3052: An Traidisiún Béil (6 ECTS)

GA3062: Log Foghlama 2 (3 ECTS)

Seimeastar 3 (Bliain 2) Seimeastar 4 (Bliain 2)

GA3023: An Cleachtas Dátheangach (6 ECTS)

GA3033: Scríbhneoireacht & Scileanna an Léinn (6 ECTS)

GA3043: Log Foghlama 3 (3 ECTS)

GA3044: Scríbhneoirí Comhaimseartha na Gaeilge & an Pobal Léitheoireachta

​GA3054: Saibhriú Teanga: Comhthéacsanna Cumarsáide (6 ECTS) 

GA3064: Log Foghlama 4 (3 ECTS)