fbpx Gearrchúrsaí Lae/Oíche Gaeilge - Earrach 2020 | University of Limerick arrow
Search icon

Gearrchúrsaí Lae/Oíche Gaeilge - Earrach 2020

  • Cuirfear tús le sraith de Ranganna Gaeilge an Earraigh mí Feabhra 2020.
  • Is cúrsaí ar lean cuid de na cúrsaí seo - is féidir le daoine nua clárú do na ranganna seo má tá cúrsa ag an leibhéal céanna déanta acu le blianta beaga anuas. 
  • Tabhair faoi deara go mbeidh dhá chlub leabhar ag am lóin, do thosaitheoirí a rinne an Ghaeilge ar scoil agus don mheánleibhéal, ag tosú 11 & 12 Feabhra. Cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie  chun tuilleadh eolais a fháil.
  • Beidh na cúrsaí ar siúl ar feadh 10 seachtaine eile (Feabhra - Aibreán 2020) ag brath ar éileamh.
  • Tá lascaine ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hollscoile agus d’fhoireann na hollscoile chomh maith – cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie 
  • Tá an fhoirm iarratais arlíne ar fáil anseo

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Cuirimid modúil  ar an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, ar fáil ar bhonn in-naisc freisin do dhaoine ar mhaith leo blaiseadh den chúrsa a fháil seachas an cúrsa iomlán a dhéanamh. Is iad na modúil a bheidh ar fáil seimeastar an Earraigh 2020 ná GA3044 Scríbhneoirí Comhaimseartha na Gaeilge & an Pobal Léitheoireachta agus GA3054 Saibhriú Teanga:Comhthéacsanna Cumarsáide. Tuilleadh eolais faoi na modúil Foirmeacha iarratais ar fáil ó ciara.considine@ul.ie An táille ná €300 in aghaidh an mhodúil.

Gearrchúrsaí Lae/Oíche - Sceideal an Earraigh 2020:

Teideal an chúrsa   Sonraí Praghas

Glantosaitheoirí*

(*Cúrsa ar lean)

 

Dé Máirt

18.00-20.00

ag tosú arís 4/2/2020

Oiriúnach dóibh siúd nach ndearna siad staidéar ar an nGaeilge ar scoil nó iad siúd a rugadh lasmuigh d'Éirinn. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith. 

*Is féidir le daoine nua clárú don chúrsa seo má tá cúrsa ag an leibhéal céanna déanta acu le blianta beaga anuas. 

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

Bréagthosaitheoirí (do dhaoine a rinne an Ghaeilge ar scoil)

(*Cúrsa ar lean)

Dé Luain

túsdháta nua 10/2/2020

18.15-20.15

 

Oiriúnach dóibh siúd a rinne an Ghaeilge ar scoil ach gur mhaith leo dul siar ar na bunrudaí agus 
a gcuid muiníne a fhorbairt arís. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach  déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

*Is féidir le daoine nua clárú don rang seo má tá cúrsa ag an leibhéal céanna déanta acu le blianta beaga anuas. 

 

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

Ciorcal comhrá - faoi stiúir áisitheora 

Dé Máirt

18.30-20.00

túsdháta nua 11/2/2020

Oiriúnach dóibh siúd a bhfuil bunchúrsa Gaeilge déanta acu le blianta beaga anuas agus gur mhaith leo díriú ar a gcuid  scileanna labhartha a chleachtadh anois. 

Cur chuige neamhfhoirmiúil. Déanfar scileanna cainte a fhorbairt trí mheán na ngníomhaíochtaí -  cluichí, ceol agus ealaíon & ceardaíocht san áireamh. Tae & Caife ar fáil.

€ 50 (10 seachtaine, níl aon téacsleabhar ach cuirtear bileoga an ranga ar fáil más gá)

 

Meánrang 1

 

Dé Luain

túsdháta nua 10/2/2020

18.15-20.15

Oiriúnach dóibh siúd a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil ach a bhfuil as cleachtadh. Beidh an cúrsa oiriúnach do dhaoine a rinne bunchúrsa Gaeilge le blianta beaga anuas freisin. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

Meánrang 2

Dé Céadaoin

19.30-21.30

túsdháta nua 12/2/2020

Oiriúnach do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus a bhfuil ag lorg deiseanna cainte. Déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.
 
€150 (10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)
Cúrsa Cruinnis

Dé Céadaoin

18.00-19.30

túsdháta nua 12/2/2020

Is cúrsa gramadaí é seo. Díreofar ar an gcruinneas sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa.

€100 (10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)
Grúpa plé le háisitheoir

Dé hAoine 

10.00-12.00

ag tosú 14/2/2020


Beidh an grúpa seo oiriúnach don té atá ag leibhéal B2 (Teastas Eorpach na Gaeilge) nó don té a bhfuil Teastas nó Dioplóma sa Ghaeilge bainte amach aige/aici.  Pléifear le téama cainte réamhfhógraithe gan aon seachtain. Beidh an bhéim ar an tacaíocht teanga, ar eolas maidir le hacmhainní úsáideacha don té le Gaeilge, agus ar phobal na Gaeilge ar an gcampas agus sa cheantar a neartú. 

€50

(níl aon téacsleabhar)